Till dig som är skolledare

Investera för framtiden

Höj den allmänna kompetensen hos all personal och  låt just din skola bli bäst på att hjälpa dyslektiker!

3499352_s.jpg

Hos oss får du

kunskap om funktionshindret dyslexi och vad som krävs av dig och din personal för att denna grupp ska ha samma möjlighet att lyckas som övriga.