Pedagogisk kartläggning

För att möta eleven där han eller hon är, behöver vi veta vilka elevens starka och svaga sidor är.  

Första steget är att vi intervjuar eleven, föräldrarna och eventuellt skolans personal. Därefter arbetar vi enskilt med eleven och genomför olika tester. Resultatet av kartläggningen går vi igenom tillsammans och ni får även en skriftlig dokumentation. Denna kan även användas som en del i en dyslexiutredning.

Den pedagogiska kartläggningen kan vara ett hjälpmedel för skolan i sin strävan att stödja eleven på bästa sätt.

Kostnad: 4 000 kronor

        

                                                                                3204123_blog.jpg

Kartläggningen består av

  • fonologiska läsförutsättningar  
  • arbetsminne, visuellt och auditivt
  • avkodning, fonologisk och ortografisk
  • läshastighet
  • läsförståelse                                                             
  • ordförståelse
  • skrivning
  • stavning