Till dig som är pedagog

Bredda din kompetens och skapa en trygg och framgångsrik skola för dig och dina elever!

 

 

 3207699_s.jpg

 

 

      Hos oss får du:

  • Kunskap om vad dyslexi är och hur det påverkar inlärningen hos dyslektiker.
  • Konkreta verktyg som hjälper dig i ditt arbete med dyslektiker.
  • Information om kompensatoriska hjälpmedel som kan underlätta arbetet för elever med läs- och skrivsvårigheter.
  • Handledning, enskilt eller i grupp.
  • Utbildning i testverktyget Provia och det pedagogiska träningsprogrammet Lexia.