Målgrupper

Kunskap en viktig pusselbit

Det är viktigt att alla som möter personer med läs- och skrivsvårigheter har kunskap om vad dyslexi är och hur man kan stödja och underlätta vardagen för dyslektiker. Det gäller för föräldrar, skolledare, pedagoger och arbetsgivare. 

I vänsterspalten kan du läsa mer om vad vi erbjuder de olika målgrupperna.

4281409_blog.jpg