Handledning

Föräldrar

Hur kan jag som förälder hjälpa mitt barn på bästa sätt? Hos oss får du redskap att hantera dyslexin på ett konstruktivt sätt. Vi träffas med eller utan barnet och pratar om er unika situation. För att du ska kunna stödja ditt barn på ett bra sätt rekommenderar vi två till tre träffar. Komplettera gärna med våra föräldrautbildningar.


Pedagoger

Elever som har svårt att läsa och skriva, har i regel svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Det är därför viktigt att du som pedagog har rätt verktyg att arbeta med. Många gånger kan enkla saker som en ny struktur i klassrummet vara till stor hjälp. I handledningen ger vi dig tips och trix, som gör vardagen enklare och roligare för dig och eleverna.

Arbetslag

I arbetslaget är det viktigt att ha en samsyn när det gäller arbetet med dyslektiker i klassrummet. Vi hjälper er att hitta väl fungerande pedagogiska metoder som är nödvändiga för dyslektiker, men också bra för övriga elever i klassen.

Idag finns det tack och lov en rad kompenserande hjälpmedel för dyslektiker: talsyntes, scanner, ordböcker, stavningsprogram etc. Vi visar hur de olika hjälpmedlen fungerar och tillsammans resonerar vi om hur ni kan använda dem i er undervisning.

Vi erbjuder även utbildningar för föräldrar, pedagoger och hela arbetslag, se Aktuellt kursutbud.