Föreläsningar


443368_blog.jpg​1. Två i varje klass

En föreläsning om dyslexi för skolledare, pedagoger och andra som är intresserade av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi varvar teori med praktiska tips och idéer.

2. Läsning på lika villkor

En föreläsning för alla som är intresserade av barns läsutveckling och hur vi kan hjälpa dem att utvecklas

till aktiva, reflekterande läsare med ett stort läsintresse.

3. Levande åtgärdsprogram i skolan

Alla elever ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå målen för skolans verksamhet, säger skolans styrdokument.  För elever i behov av särskilt stöd ska åtgärdsprogram upprättas. Detta är ett uppdrag för all personal på skolan.

4. Nio år i skolan med bibehållen självkänsla

Föreläsning för skolledare som vill veta mer om funktionshindret dyslexi, hur dyslexi påverkar individen och hur skolan kan underlätta genom förståelse, rätt träning och kompensation.

5. Utveckla din kompetens som specialpedagog

Föreläsningsserie för specialpedagoger, som vill veta mer om läs- och skrivinlärning/utveckling och dyslexi. Vi vänder oss främst till specialpedagoger som saknar läs- och skrivinlärning i grundutbildningen.

6. Har ditt barn svårt att läsa och skriva?

Lär dig vad dyslexi är och hur du kan underlätta för ditt barn hemma och i skolan. Vi vänder oss främst till föräldrar men även andra som kommer i kontakt med barn/ungdomar med läs- och skrivproblem.


7. Träning och "kryckor - inte bara hjälpmedel

Inlärning sker via alla våra sinnen och elever med läs- och skrivsvårigheter behöver ofta mer hjälp och personlig  handledning - vi ger dem "kryckor" att vila på! Föreläsning för pedagoger och föräldrar och andra intresserade. Ett samarbete med Dyslexiförlaget Fallerej.


Välj mellan hel- eller halvdagsföreläsning. Vi anordnar även Miniföreläsningar med olika innehåll.