Till dig som är förälder

Dyslektiker behöver träning med läsning och skrivning, kompensation för sina svårigheter och en bas av självförtroende. Låt oss göra jobbet tillsammans!

 

Vi erbjuder dig:

  • Konsultationer
  • Pedagogisk analys och kartläggning av ditt barns starka och svaga sidor
  • Föräldraträffar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • Studiestöd till ditt barn

 

 

 

 

 

 

       896076_blog.jpg