Till dig som har svårt att läsa och skriva

Hos oss blir du

  • en snabbare och säkrare läsare
  • självständig via personliga inlärningsstrategier
  • väl förtrogen med kompenserande hjälpmedel
  • god vän med engelska språket

Som vuxen dyslektiker har du möjlighet till enskild handledning. Vi kan hjälpa dig med att skriva cv, arbetsansökan etc. Vi hjälper dig med anpassningen på arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

          4660168_blog.jpg