Kompenserande hjälpmedel

Datastöd ur ett pedagogiskt perspektiv

Dyslektiker har olika behov och förutsättningar i sitt lärande.

Det tar tid att vänja sig vid datastöd och det finns många vinster
med att starta träningen tidigt.

Hos oss får du hjälp att hitta de hjälpmedel som kan passa dig.
Vi lär dig använda programmen både tekniskt och pedagogiskt.                                     j0438496.jpg                     

  • Talsyntes
  • Stavningshjälp på svenska och engelska
  • Ordböcker
  • Ordprediktion
  • Läs- och skrivhjälp

Målet är att du blir självständig!