Till dig som är arbetsgivare

Använder du alla dina medarbetares kompetens på bästa sätt?

 

Vi erbjuder ditt företag:

  • Kunskap om vad dyslexi är och hur en dyslektikers kompetens kan tas tillvara.
  • Hjälp att implementera modern teknik för att underlätta arbetet för dyslektiker.
  • Personlig handledning till både arbetsgivare och arbetstagare.